Home

   

Music

Zangerslied

 

Was muziek en zang er niet,

`t leven had geen waarde,

Kommer, zorgen en verdriet

Speelden baas op aarde,

Maar nu God ons levenslang

Dien schat heeft gegeven,

Doet ons vrolijk lofgezang

Steeds dien vijand beven.

 

Als ons eens de moed ontzinkt,

leed ons is beschoren,

Als dan slechts de zangtoon klinkt.

En wij`t lied doen hooren

Dan zal blijdschap ook gewis

Treurigheid vervangen:

Wat de dauw voor`t aardrijk is

Zijn der ziele zangen.

 

Hoort, de vogels gaan ons voor,

Zonder zorg of hinder:

d`Ander zingt niet minder.

tof en dank vermelden zij,

Voor wat zij ontvingen:

Daarom broeders laten wij

Heel ons leven zingen.

 

 

Music & life

Mijn ambities groeien voort en ik doe aan diverse projecten mee waarbij ik verschillende ervaringen opgedoe en veel interessante muzikanten tegen kom. Ik houd van uitdaging en hou daarom ogen en oren open en blijf groeien. Ik zal mogelijkheden blijven creëren en zie wel wat er allemaal op mijn pad komt. Ik sta in ieder geval overal voor open!